bb

Coaching
Iokai Shiatsu
Neurofeedback
Emotional Freedom Technique
Algemene Informatie / Tarieven

Het lerend vermogen van het brein komt niet alleen tot uiting bij het behandelen van klachten waarbij het functioneren van de hersenen is verstoord, maar ook bij een speciale training die gericht is op het verbeteren van dat functioneren. Het is aangetoond dat die training voor een ‘peak performance’ het geheugen verbetert, de creativiteit verruimt en het vermogen tot concentreren en visualiseren vergroot. Dat is ook wel verklaarbaar. Hersenen zijn verantwoordelijk voor het totale functioneren van het individu en zijn geprogrammeerd om altijd het optimale resultaat te bereiken.

Alzheimer heeft veel minder vat op ’fitte’ hersenen. Dat is algemeen bekend. Neurofeedback training is daarvoor dan ook een ideaal hulpmiddel. Met twee keer per jaar een onderhoudsbeurt van 10 tot 15 sessies ’peak performance’ blijf je dus Alzheimer vóór. Vergeet dat niet!

Speciaal Alzheimer tarief

De speciale Alzheimer/dementie ‘onderhoudsbeurt’ bestaat uit een serie van 10 sessies van ca. 1 uur. Twee maal per week. En die het liefst ieder half jaar worden herhaald. De kosten zijn € 50 per sessie, vooruit te voldoen. Voor de intake, die alleen bij de eerste keer wordt afgenomen om te beoordelen of het brein de training aan kan, betaalt u ook minder: € 100,--

 

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Het is geen ouderdomsverschijnsel, maar een hersenziekte met psychiatrische symptomen, die het gevolg zijn van fysiek verval van de hersenen. De ziekte komt in veel vormen voor en bestaat feitelijk uit een aantal verschillende aandoeningen. Het is een ziekte met verstrekkende gevolgen voor de patiënt en diens directe omgeving. Het verloop van Alzheimer is niet eenduidig, maar verschilt van persoon tot persoon.

De ziekte van Alzheimer is ongeneeslijk. De cellen (neuronen) in sommige delen van de hersenen houden op te functioneren en sterven af. De hoeveelheid grijze en witte stof in het brein (grijze stof = de buitenste rand van de hersenen; witte stof = het binnenste deel van de hersenen) neemt af en er treden beschadigingen op in het vatenstelsel. Een van de meest voorkomende symptomen van Alzheimer is een achteruitgang van het geheugen. De voortgang van de ziekte van Alzheimer is onomkeerbaar.

Ondanks dat er op uitgebreide schaal wetenschappelijk onderzoek wordt verricht zijn de oorzaken ervan nog onbekend. Ook zijn er nog geen behandelmethoden. Gedeelten van de hersenen die door de ziekte van Alzheimer zijn aangetast, zouden op het moment dat dementie wordt vastgesteld, al bijna 10 jaar aan het krimpen zijn.Tussen de 60 en 70 procent van de dementerenden lijdt er aan. In Nederland zijn dat naar schatting een kwart miljoen mensen. Door de vergrijzing van de bevolking zal dat aantal de komende veertig jaar naar verwachting verdubbelen.

Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Het is geen ouderdomsverschijnsel, maar een hersenziekte met psychiatrische symptomen, die het gevolg zijn van fysiek verval van de hersenen. De ziekte komt in veel vormen voor en bestaat feitelijk uit een aantal verschillende aandoeningen. Het is een ziekte met verstrekkende gevolgen voor de patiënt en diens directe omgeving. Het verloop van Alzheimer is niet eenduidig, maar verschilt van persoon tot persoon.
De ziekte van Alzheimer is ongeneeslijk. De cellen (neuronen) in sommige delen van de hersenen houden op te functioneren en sterven af. De hoeveelheid grijze en witte stof in het brein (grijze stof = de buitenste rand van de hersenen; witte stof = het binnenste deel van de hersenen) neemt af en er treden beschadigingen op in het vatenstelsel. Een van de meest voorkomende symptomen van Alzheimer is een achteruitgang van het geheugen. De voortgang van de ziekte van Alzheimer is onomkeerbaar. Ondanks dat er op uitgebreide schaal wetenschappelijk onderzoek wordt verricht zijn de oorzaken ervan nog onbekend. Ook zijn er nog geen behandelmethoden. Gedeelten van de hersenen die door de ziekte van Alzheimer zijn aangetast, zouden op het moment dat dementie wordt vastgesteld, al bijna 10 jaar aan het krimpen zijn.
Tussen de 60 en 70 procent van de dementerenden lijdt er aan. In Nederland zijn dat naar schatting een kwart miljoen mensen. Door de vergrijzing van de bevolking zal dat aantal de komende veertig jaar naar verwachting verdubbelen.
v