Het is niet ongewoon dat iemand op een zeker moment te maken krijgt met schijnbaar onoplosbare persoonlijke problemen. Daar kan je dan mee blijven voortsukkelen maar het is vaak verstandig om hulp te zoeken bij het vinden van een oplossing. Het belangrijkste van hulpverlening is dat die niet alleen op de klacht of de handicap wordt afgestemd, maar op de hele persoon. Dat kan natuurlijk alleen als de hulpverlener genoeg kennis en ervaring heeft om die gehele persoon te kunnen zien en beoordelen. Kennis en ervaring die is opgedaan in vele jaren van praktijkuitoefening en steeds meer leren en bestuderen van alles wat maar te maken heeft met het vakgebied. En, zeker zo belangrijk, ook nog gevoedt door de lessen van vallen en opstaan uit het eigen leven.

De persoon zelf
Bij Neuroplan is Coaching
hierop gericht. Daarmee is het mogelijk om iemand te helpen om deuren te openen naar in aanleg aanwezige vermogens. Want de bron daarvan ligt altijd in de persoon zelf. Natuurlijk kunnen invloeden van buiten hun uitwerking hebben maar uiteindelijk moet iedereen zelf zijn eigen boontjes gedopt hebben om er sterker uit te komen. De coaching van Neuroplan is er niet op gericht om iemand over een hindernis heen te tillen maar om hem bij te staan er op eigen kracht overheen te klimmen en van die ervaring zoveel te leren dat volgende hindernissen steeds gemakkelijker genomen worden.

Kinderen en volwassenen
In het kader van de integrale aanpak die Neuroplan voorstaat, kan het coachen of begeleiden van kinderen en volwassenen op veel manieren. Het kan zijn dat er gesprekken worden gevoerd, waarbij de nadruk ligt op een vragende en niet op een oordelende benadering. Dit het kan ook een op zichzelf staand traject zijn, maar ook een voortraject of een aanvulling op een traject van begeleiding en oefeningen die een vervolg zijn van een van de behandeldisciplines van Neuroplan Coaching en Training.
- Zo zijn er de Neurodevelopment-oefeningen, die worden gegeven als ondersteuning van de Neurotraining, om het brein te stimuleren.
- Iokai Shiatsu, bij uitstek geschikt om te leren luisteren naar het lichaam, om te leren aangeraakt te worden, om te ontspannen.
- Ademhalingsoefeningen, gebaseerd op technieken vanuit shiatsu, yoga en Qigong.
- De EFT, emotional freedom technique, een methode om beperkende en ongewenste emoties te accepteren en te overwinnen. Ook na een periode van instructie heel goed zelf toe te passen.
- Oefeningen voor houding en beweging, ontwikkeld uit Ariaton, Qigong en de Methode Niek Brouw.
- Oefeningen voor aandacht, geduld en concentratie, gebaseerd op Yoga en de methode Niek Brouw.
- Metamorphose massage, met name geschikt voor ouders met gedragsproblemen, Autisisch spectrum en syndroom van Down± zowel voor henzelf als met hun kinderen uit te wisselen.
- Hartritme Coherentie training, een methode om vat te krijgen op o.a. de beheersing van paniekaanvallen.

Altijd complementair
Coaching, en begeleiding, zoals Neuroplan het aanbiedt, is altijd vrijwel geheel geintegreerd in de complemetaire aanpak van lichamelijke en geestelijke problemen. Nemen we als voorbeeld stress. Een probleem waar 3 van de 4 werknemers in ons land mee kampen. Als we ons alleen tot de aanpak van deze klacht zouden beperken en de symtomen laten verdwijnen, dan zou een client misschien blij zijn met het resultaat. Maar deze situatie is hoogstwaarschijnlijk slechts tijdelijk, omdat de diepere oorzaak niet weg is. De problemen zullen, misschien in een andere vorm, dus weer terugkomen. Pas als we de hele persoon erbij betrekken, kan een blijvende verandering optreden.

Iokai Shiatsu
Contact
Neurofeedback
Emotional Freedom Technique
Algemene Informatie / Tarieven

iop
Annelies van Dooren begon Neuroplan Training en Coaching in 2002. Zij studeerde van 1972 tot 1976 Moderne dans aan de Theaterschool in Amsterdam. Vanaf 1976 was zij, naast uitvoerend danser, als docente Moderne dans verbonden aan diezelfde school. In die tijd begon een diepgaande oriëntatie op het gebied van Yoga, Mensendieck, Alexandertechniek, Body Mind Centering en Feldenkrais. Ook maakte zij in die jaren kennis met de oude verfijnde bewegingstechnieken van de Oosterse gevechtskunst en ontwikkelde zij zich, na jaren studie en praktijk, tot docente Taijiquan en Qigong. Als voortzetting van de behoefte om meer kennis en ervaring op te doen op het gebied van houding en beweging, studeerde zij (van 1995 tot 1999) aan de Iokai Shiatsu Academie in Amsterdam, waarna zij een Shiatsu praktijk opende in Amsterdam, en vanaf 2001 ook in Creil. In 2005 volgden, weer een stap verder, een aantal cursussen Neurofeedback-therapie en Neuro-development bij Marty Wuttke, waarmee voorlopig voor haar de cirkel rond was in het zoeken naar inzicht in het juiste evenwicht van lichaam en geest. In de jaren daarna, tot aan vandaag, heeft ze haar kennis verbreedt op terreinen die dicht tegen haar vakgebied aanliggen. EFT, Hartritme coherentie, Hellingerwerk, Methode Niek Brouw, Metamorphose massage
Coaching
kvuio