dd

Coaching
Contact
Neurofeedback
Emotional Freedom Technique
Algemene Informatie / Tarieven

Coaching
Contact
Neurofeedback
Emotional Freedom Technique
Algemene Informatie / Tarieven

Ons hart speelt een cruciale rol in ons functioneren, onze gezondheid en het gevoel van welbevinden. Op het ritme van de hartslagen gaan de informatiestyromen naar ons brein en het lichaam. Is dat ritme regelmatig dan werken lichaam en brein synchroon samen.

Dan is het cardiale systeem gezond en in balans, en is er een regelmatige afwisseling in het ritme van die hartslagen. Analyses van die hartritme variabiliteit (HRV) laten zien dat het hart (of het hartritmepatroon) gevoelig is voor stemmingen en emoties. Verstoren die het lichaamseigen coherentiepatroon van de hartritmevariabiliteit dan is dat een signaal van onbalans. De laatste jaren is er grote belangstelling en steun voor het regelmatig meten van de HRV omdat daarmee resultaten in de gezondheidszorg kunnen worden bijgehouden.

 

xc
dg
Hartritme Coherentie

Onderzoeken duiden er bijvoorbeeld op dat met een lagere HRV er een verhoogde kans is op ziek worden en zelfs overlijden.
Iedereen kan zijn hartritme beinvloeden met Hartritme-coherentie training.
Dat leidt in veel gevallen tot verbetering van het immuunsysteem, lagere bloeddruk, minder stresshormonen een verhoogde hoeveelheid heilzamen hormonen.

Neuroplan Coaching en Training past hartritme-coherentie training toe als een veilig, effectief onderdeel van een stressbeheersing programma, pijnbeheersingsoefeningen, een training in zelfregulering of bij andere vormen van emotiemanagement. Waarbij steeds minder spanning en meer evenwicht wordt verkregen.

untiteld