vb

Coaching
Contact
Neurofeedback
Emotional Freedom Technique
Algemene Informatie / Tarieven

Bij het eerste bezoek is er een uitgebreid gesprek met de therapeut(en) over de klachten, de eventuele ziektegeschiedenis, en de levens-omstandigheden. Er worden soms een aantal testen gedaan om een klacht objectief te kunnen beoordelen. Vervolgens wordt er een EEG (Electro EncefaloGram) gemaakt. Dit geeft een aktueel beeld van de hersenactiviteit. Hiervoor worden op verschillende plaatsen van het hoofd electroden geplaatst die activiteit meten en doorgeven aan een EEG apparaat dat deze informatie ‘vertaalt’ en weer doorgeeft aan de computer. Op een later tijdstip kan de therapeut met deze resultaten zien op welke plaatsen in de hersenen zich problemen voordoen die de klachten veroorzaken.

Tijdens het tweede bezoek besluit u in overleg met de therapeut of Neurofeedback wel de meest geschikte en effectieve training is. Als het uw keus is om de training te gaan volgen kunt u een proeftraining doen om kennis te maken met de therapie.

 

De oorzaak van veel klachten is vaak een storing in het functioneren van het centrale zenuwstelsel. Dat kan aangeboren zijn maar meestal is dat het gevolg van chronische stress (welvaartsziekte nummer één), een trauma, verslaving of een herseninfarct. Daardoor kunnen zelfs op den duur hele gebieden van het brein beschadigd raken, waardoor er problemen ontstaan in geheugenfuncties, leerfuncties, gedragsfuncties, motorische- organische- en cognitieve functies.

Een Neurofeedbacktraining bestaat altijd uit een aantal sessies en is afhankelijk van de klacht. Neurofeedback is maatwerk dus de behandeling verschilt per persoon. Gebruikelijk is om te beginnen met 10 sessies en daarna te evalueren, eventueel met een nieuw EEG, om te zien hoe u er op reageert en of de behandeling al iets oplevert. Gemiddeld zijn er ongeveer 20 tot 40 sessies nodig, maar bij ernstige ‘diepliggende’complexe klachten of bepaalde stoornissen problemen meer. Omdat kinderhersenenen nog jong, flexibel en snel zijn is er bij trainingen met kinderen vaak al veel eerder resultaat.

Neurofeedback intake
vb
Terug...