fg

Coaching
Iokai Shiatsu
Neurofeedback
Emotional Freedom Technique
Algemene Informatie / Tarieven

Onze hersenen zijn een belangrijk onderdeel van het centrale zenuwstelsel. Ze spelen een cruciale rol in het besturen van ons lichaam, ze regelen ons denken, het geheugen, onze emoties, psychische gesteldheid en energetisch functioneren. Ze bestaan uit een paar miljard hersencellen waarvan slechts een klein deel actief wordt gebruikt. Een van de bijzondere eigenschappen van hersenen is dat zij in staat zijn zich aan te passen aan nieuwe situaties en te leren. Die hersencellen zitten niet aan elkaar vast maar kunnen wel informatie aan elkaar doorgeven. Dat is een tamelijk ingewikkeld proces en soms werkt die communicatie dan ook niet optimaal. Er is dan te weinig activiteit of andersom: te veel. Ook kunnen vaste communicatiepatronen uitvallen.

Neurofeedback Training is een moderne technologie waarmee hersenactiviteit via feedback wordt gereguleerd. Sensoren meten de frequentie van de hersenactiviteit en deze informatie wordt via beeld en geluid teruggekoppeld. De training is non-invasief, dat wil zeggen: er gaat niets het lichaam ín.

De training benut van het vermogen van de hersenen om informatie op te nemen en hier op te reageren. Daardoor kunnen hersenen zichzelf reorganiseren om weer efficiënt en effectief te functioneren.

Omdat hersencellen in staat zijn bepaalde functies van elkaar over te nemen en nieuwe communicatiepatronen te maken, kunnen bijvoorbeeld, na beschadiging van een bepaald hersengedeelte, door middel van training nieuwe verbindingen worden gelegd om het beschadigde gebied heen, waardoor functieherstel kan optreden.

De training herstelt onder andere de balans tussen de verschillende soorten hersenfrequenties en verbetert de samenwerking tussen allerlei hersengebieden, voor- en achterkant en de rechter en linker hersenhelft. Dit gebeurt met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde protocollen. Specifieke hersenactiviteit wordt hiermee op daarvoor aangewezen plaatsen gestimuleerd of afgeremd. Omdat het hier een leer- en aanpassingsproces betreft zijn de positieve effecten van Neurofeedback training vaak blijvend. Als iemand na een ernstige stressvolle gebeurtenis een terugval krijgt, wat wel eens voor kan komen, is dit soms met 1 a 2 sessies weer te herstellen.

Neurofeedback

De klant is via sensoren, die op het hoofd zijn aangebracht, verbonden met een EEG apparaat dat is aangesloten aan een computer. Hij of zij zit voor het beeldscherm van die computer, waarop een bewegende animatie te zien is. Het apparaat meet tegelijkertijd de hersenactiviteit. De therapeut kan dat op een tweede monitor volgen. Nu is het de bedoeling dat de klant een bepaalde frequentie in zijn hoofd versterkt, of andersom, verzwakt ten opzichte van de andere frequenties. Produceert de klant de gewenste frequentie in voldoende mate (dat wordt vooraf ingesteld) dan geeft het apparaat dat door aan de computer en die zorgt er voor dat de film ‘loopt’. Maar bij een te geringe aanwezigheid van deze frequentie stopt de actie. Als nu opnieuw de gewenste 'sterkte' terugkomt start de film weer.

Door dus gewenste frequentie-verhouding te ‘belonen’ (operante conditionering) met actie (visueel) en een gelijktijdig geluidssignaal (auditief), ‘leren’ de hersenen deze situatie na verloop van tijd steeds langer vast te houden. De therapeut kan dit proces sturen door tijdens de sessie drempelwaarden in te stellen, en zo de hoeveelheid van een bepaalde frequentie bepalen die klant moet produceren voordat de animatie weer met het signaal begint.

Dit proces wordt in een aantal sessies herhaald totdat de hersenen het alleen, zonder feedback, afkunnen.

 

mm
Terug.