,l

Stress, Concentratiestoornissen en hyperactiviteit (ADD en ADHD), Chronische angst, Chronische pijn, Fibromyalgie, Gedragsproblemen, Leerproblemen, Dislexie, Burnout, Vermoeidheidssyndroom, Depressie, Bindingsangst, Epilepsie, Buliminia/Anorexia, Autisme, Verslaving. Allemaal klachten die zijn terug te voeren tot een niet goed functioneren van het natuurlijk evenwicht van aktiviteiten in onze hersenenen. Neurofeedback helpt deze hersenen om zelf dit evenwicht te herstellen en zo op eigen kracht de klacht te overwinnen.

De hersentraining wordt pas sinds kort breed toegepast omdat pas in de laatste decennia de computertechnologie zover is ontwikkeld dat er betrouwbare en gebruiksvriendelijke apparatuur beschikbaar is. De klinische ervaring die in die afgelopen jaren met Neurofeedback is opgedaan bevestigt de positieve werking. Terdege gedocumenteerde rapporten onderschrijven dat.

Neurofeedback

Onze hersenen zijn constant bezig. Die aktiviteit is meetbaar, en kan zichtbaar worden gemaakt als zogenaamde hersengolven. Het totale spectrum daarvan loopt van 2 HZ (trillingen per seconde) tot ongeveer 60 Hz. Er is een indeling van 6 frequentie gebieden: Delta: 2 tot 4 Hz, Theta: 4 tot 8 Hz, Alpha: 8 tot 12 Hz, Beta 1: 12 tot 15 Hz, Beta 2: 15 tot 22 Hz en Gamma: vanaf 23 tot alles daarboven. Bij de Neurofeedback-training is de onderlinge verhouding van deze frequentegebieden richtinggevend voor de therapie. Een halve eeuw van onderzoek en ontwikkeling hebben hierover een schat aan kennis en ervaring opgeleverd. Inmiddels is duidelijk geworden hoe belangrijk het is voor ieder mens dat er een juiste balans is in zijn eigen hersenaktiviteit.

Met de Neurofeedback-training kan onbalans worden hersteld met als gevolg dat klachten verdwijnen. De Neurofeedback-training maakt daarbij gebruik van het lerend en herstellend vermogen van de hersenen.

nn

Coaching
Contact
Iokai Shiatsu
Emotional Freedom Technique
Algemene Informatie / Tarieven

Neurofeedback intake Neurofeedback praktijk Alzheimer